Dolar 33,0499
Euro 36,0262
Altın 2.562,02
BİST 11.160,48
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 33 °C
Açık

15 Mart/16 Haziran 1915 Tarihleri Arasındaki Jandarma Birliklerine Ait Muharebe Tutanakları

26.12.2022
267
A+
A-
15 Mart/16 Haziran 1915 Tarihleri Arasındaki Jandarma Birliklerine Ait Muharebe Tutanakları

15 Mart/16 Haziran 1915 Tarihleri Arasında Jandarma Birliklerine Ait Muharebe Tutanakları

Tarihi/SaatİkametVukuatMülahazat
DakikaMahalleri

2 Mart 331

Kalvert Çiftliği’nden

Fırka Emri

Müstaceldir Numro 9

1-On birinci piyȃde fırkası ileri kıtʻȃtıyla Bayramiç’e vasıl olmuştur. Fırka karargahı Bayramiç’tedir. Üç sahra bataryası Ezine’ye gelmiştir. Bu fırka kısm-ı külli ve fırka karargȃhıyla Ezine’de toplanacak ve bir kısm-ı kıtʻȃtı Bayramiç ve civarında kalacaktır. Şimdiye kadar fırkamıza merbut bulunan Çanakkale Jandarma Alayı on birinci fırka emrine verilmiştir.

2- Boğazın Anadolu mıntıkası 9 ve 11’inci fırkalar tarafından ber vech-i ati tarassud ve müdafaa edilecektir.

a)Dokuzuncu fırka [Çanakkale Jandarma Alayı hariç] Erenköy Şarkı’ndaki [Karantina] mevziʻinden Kumkale’ye kadar olan boğaz dahil kısımla Kumkale’den Kumburnu’na [dahil] kadar Adalar Denizi sahilini kuvvetli olarak tarassud edecek ve bu mıntıkaya ve bi’l-hassa Kumkale ve civarını düşmanın ihraç teşebbüsȃtına karşı müdafa’a edecektir.

b) On birinci fırka Kumburnu’nun Edremid Körfezi’nde bulunan [Akçay] İskelesi’ne [hariç] kadar olan sahil mıntıkasını tarassud ettirecek ve fırka kısm-ı küllisiyle mevki-i müstȃhkem ihtiyȃtı olarak Ezine ve civarında toplu bulunacaktır. Sahil tarassudunun Çanakkale Jandarma Alayı’yla icrȃsı ve bu fırkanın Büyük Beşige ve İstanbul burunu civarında vukuʻ bulacak bir ihrȃca seriʻȃn yetişebilecek ve icȃbında dokuzuncu fırkaya muʻȃvenet edebilmek için bir kısım kuvvetini Bergos ve Geyikli civarında birleştirmesinin münasip olduğu Mevki-i Müstȃhkem kumandanlığı’nın

Emirleri iktizȃsındadır.

    3- On birinci fırkaya mensup ve el-yevm Çanakkale’de bulunan yüz yirmi altıncı alay şimdilik doğrudan doğruya Mevki-i Müstȃhkem emrinde olarak Çanakkale’de bulunacak ve düşmanın geceleyin tahrip malzemesiyle mücehhez keşif kolları çıkarıp baskın tarzında tabyaları tahribe teşebbüs etmesi ihtimaline binaen Karantina’dan itibaren Sarısığlık Koyu’na kadar olan sahil kısmını tarassud ve müdafaa edecektir. Bu alayın bir taburu bu maksadla Kalabaklı’da [Kalafatlı’da] bulunarak tabyalar civarına ve sahilin münȃsib mahallerine icȃb ediyorsa göndererek tabyaların yakından müdafaasını temin edecektir.

4- Karantina’dan itibaren Menderes munsabbına kadar olan boğaz dahil kısmının tarassud ve müdafaası yirmi beşinci alay kumandanı tarafından temin edilecektir. Beyoğlu Jandarma Alayı bu maksadla yirmi beşinci alay kumandanlığının taht-ı emrine verilmiştir. Jandarma taburlarından birinin Karantina’dan itibaren Erenköy civarına kadar bu mıntıkanın sağ kısmı ve diğer Jandarma taburuna da Menderes munsabbına kadar olan kısmının verilmesi münasiptir. Gündüzleri zayıf postalar ve geceleri kuvvetli kıtʻȃlarla sahil tarassud edilecektir. Yirmi beşinci alaya mensup ve hȃlen Halileli sırtlarında bulunan iki taburdan birinin Halileli civarında diğerinin Sarıçalı’da bulundurulması münasiptir. Yirmi beşinci alay mıntıkasındaki sahra bataryasıyla makineli tüfenk takımı eski mıntıkalarında ifȃ edilecektir. Yirmi beşinci alay kumandanı işbu tertibȃtı yarın sabaha kadar aldıracak ve yarın akşama kadar kıtʻȃtın tertibȃtını müşʻir krokiyi fırkaya gönderecektir. Karantina tarafından yüz yirmi altıncı alay sol cenȃhıyla sıkı irtibȃt tesis edilecektir. Kumkale’den itibaren Kumburnu’na [dahil] kadar olan sahil mıntıkası kemafi’s-sabık alay ve kendine iltihȃk edilen kuvve-yi müfrezesiyle alınmalıdır. Düşman alay kumandanı tarafından tarassud ve müdafa’a edilecektir. Altmış dördüncü alay kumandanı ve Kumburnu’ndaki altmış dördüncü alay kıtʻȃtı sol cenȃhlarında bulunan on birinci fırkaya mensup kıtʻȃtla sıkı irtibȃt tesis edeceklerdir. Altmış dördüncü alay mıntıkasının ve bi’l-hassa Kumkale ve civarında gündüzleri dahi kuvvetli tertibȃt tedȃfüʻ-i ittihȃz edilmiş bulunmasını ve düşmanın her an da yarmak (?) teşebbüsȃtına karşı kuvvetli surette mukȃbeleye hazır bulunması matlubdur.

Dokuzuncu Fırka Kumandanı

Miralay Hȃlil Sȃmi

2/3 Mart 1331

Geyikli’den

Kale Seyyȃr Jandarma Tabur Kumandanlığı’na

Numro 988

Dokuzuncu fırka kumandanlığının 9 numrolu emirnȃmesi balȃya tafsilen tebliğ olunur.

Kale-i Sultaniye

Seyyȃr Jandarma Alay Kumandanı ʻAli Rıza

3 Mart 331

Geyikli’den

Numro 21

Balȃ-yı emirnȃme ʻaynen ve zeylen bölüklere tamimen tebliğ kılınmıştır. Ve alınan tertibȃta hȃvi yedi numrolu kroki merbuttur.

Kale-i Sultaniye

Seyyȃr Jandarma Tabur

Kumandanı

Vehbi

          4 Mart 331

Geyikli’den

Kale Seyyȃr Jandarma Tabur Kumandanlığı’na

Martın dördüncü Çarşamba günü öğleden evvel veya sonra iki satıhlı ve kuyruk ile kanatlarının altında siyah ve beyaz boya haç işaretli iki teyyȃremizin Dersaadet’ten geleceğinden yaklaşmalarına meydan verilmemesi lüzum görüldüğü mahalin kıtaʻȃt tarafına muȃvenetin seri’an ifȃsının tamimen tebliğ-i mütemennâdır.

Seyyȃr Jandarma Alay Kumandanı

ʻAli Rıza

4 Mart 331

Geyikli’den

Numro 22

Emirnâme ʻaynen bölüklere tebliğ edilmiş ve icȃbında muȃvenet-i seriʻȃnın ifȃsı için de emir verilmiştir.

Seyyȃr Jandarma Tabur Kumandanı Vehbi

7 Mart 331

Geyikli’den

Alay Emri 21

1-On birinci fırkaya mensup otuz üçüncü alayın birinci taburu refȃkatinde mitralyöz bölüğü olduğu hȃlde Bergos’a gelmiştir. Bir süvari bölüğü de Bergos’a gelecektir.

2- Mezkûr tabur Geyikli İskelesi, Kumburnu, Odunluk İskelelerine düşmanın ihrȃç harekȃtına teşebbüsünde alayımızla altmış dördüncü alayın muȃvenetinde bulunacaktır.

3- Kale Taburu ve Kumburnu müfrezesiyle Çam Obası’nda ve Bergos’taki taburlar yol üzerinde telȃki etmek üzere her saʻat devriyelerle tesis-i muhȃbere edecektir.

4- Karasi Taburu dahi Kale Taburu’yla münâsip gördüğü mahallde devriyelerle tesisi irtibȃt edecek ve ayrıca telefonla alay muhȃbere edecektir.

5- Kale Taburu Kumburnu’nda altmış dördüncü alayın katır bölüğü bulunduğunu ve taburun merkezi? neresi olduğunu öğretecek ve alaya maʻlumȃt verecektir.

6- Müsteʻcil muhȃberȃt için icȃbında tel geçmek üzere Kumburnu’nda telefon olup olmadığını da tahkik edecektir. Tabur ve alay süvarileri emr-i muhȃbere için ve cüz-i tamları arasına tesis-i rabt için ikişer neferle devriye ve keşif vazifesini yapacaklar bunlar en ziyade lüzumunu Geyikli’ye gelecek kıtaʻȃta müstevirȃn gelebileceği köyleri keşif edeceklerdir. Bu hususta iki taburun zȃbitanı dahi son derece dikkat edecektir. Keşif mıntıkası yolları : Ilıca– Geyikli, Dalyan – Geyikli, Bergas – Dalyan, Bergas – Geyikli, Geyikli – Çam Obası ve Kumburnu yollarıdır.

Kale-i Sultaniye

Seyyȃr Jandarma Alay Kumandanı

ʻAli Rıza

7 Mart 1331

Geyikli’den

Numro: 36

Emir mucibince sağ cenȃhımızda altmış dördüncü alayın altıncı bölüğü bulunduğuna dair alaya maʻlumȃt verilmekle beraber emirde münderic kıtaʻȃt ile tesis-i irtibȃt edilmiş ve bölüklere ʻaynen tebliğ kılınarak vazifedȃr ettirilmiştir.

Seyyȃr Jandarma Tabur

Kumandanı

Vehbi

1- Fırkanın tarassud ve müdafaʻȃsına memur olduğu sahil mıntıkası üç kısma taksim olunmuştur.

       1- Çanakkale mevkiʻinin cenubundaki Karantina – Kumkale [hariç]

       2- Kumkale [dahil] – Kumburnu [dahil]

      3- Kumburnu [hariç]  – Eski İstanbul – Bababurun Edremid Körfezi’nden Akçay [hariç] Limanı’na kadar.

2- Birinci mıntıka Beyoğlu Seyyȃr Jandarma Alayı ile Sahra Top 11. Alay 1. Tabur 1. Bölük tarassud ve müdafaʻȃ için bu mıntıkanın gerisi yakınında bulunan piyȃde 127. Alay 1. Tabur bera-yı takviye istimʻȃl edilecektir. Vazife kumandanı piyȃde 127. Alay Kumandanı Ka’im-makam Hasan Lütfi Bey’dir. Ayrıca diğer iki taburu fırkadan emir verilmedikçe muhȃrebeye idhȃl edilmeyecektir.

 İkinci mıntıka piyȃde 64. Alay ile 8. Alay 11. Topçu 3. Tabur cebel ʻadi kurubb bataryasıyla Dardanos tarafından tarassud ve müdafaʻȃ ve icȃbında bu mıntıkaya en yakın olan Üvecik’teki piyȃde 33. Alay 1. Tabur bera-yı takviye istimȃl edebilecektir. Vazife kumandanı piyȃde 64. Alay Binbaşı Servet Bey’dir. Piyȃde 33. Alay’ın diğer iki taburu fırkadan emir verilmedikçe bera-yı takviye muhȃrebeye idhȃl edilmeyecektir. Üçüncü mıntıka Çanakkale Alay’ı tarafından tarassud ve müdafaʻȃ edilecektir. Maʻmȃfih mevcûd kuvvetiyle ʻanvedȃne müdȃfaʻȃ etmekle beraber düşmanın karaya ʻasker ihrȃcında jandarmalar fırka tarafından derhȃl takviye edilecektir.

3- Piyȃde 127. Alay 2. Tabur ve 3. Tabur Sarıçalı piyȃde 33. Alay 2. ve 3. Tabur istihkȃm bölüğü Pınarbaşı Süvari Bölüğü, Sahra Topçu 11. Alay 2. Tabur ve 3. Tabur Cebel, telgraf takımı Kalvert Çiftliği civarında kalacaklar ve erzak ve cephane kolları emr-i ȃhire kadar Kale’den i’ȃşe emrinde zikr edildiği üzere anbarlıkta zahire mucib edecektir. Erzak kolları Dümrek ve civarında cephane kolları Pırnar Obası ve civarında ikȃmet edeceklerdir. Ekmekçi takımı i’ȃşe emrinde emir olunduğu üzere ifȃ-yı sȃkin edecektir.

4- Sahra topçu 11. Alay 1. tabur yarın ʻale’l-sabah Ezine’den hareketle ihzȃr edilen Hasanlar obasına gelecektir. Seyyȃr hastahane şimdilik Ezine’de kalacaktır.

5- Evvelce dokuzuncu fırka tarafından sahil muhafazasına dair verilen taʻlimȃt yarın gönderilecektir. Mucib gördüğüm işbu taʻlimȃtın seriyȃn icrasını talep ederim. Efrȃda behemehȃl el humbaralarının suret-i istiʻmȃli taʻlim ettirilecektir.

       6- Alay kumandanları kendi zabitanıyla değil de bulundukları civar arazi ve sahil hakkında maʻlumȃt almak ve arazi ile istinâs hasıl etmek üzere gezeceklerdir ve her gün öğleyin saatlerini fırka yaverinin saatine göre ʻayar edeceklerdir.

7- Kıtaʻȃt bulundukları siperleri mühimma-ı imkan düşmanın keşfiyȃtının gezmeye gayret ve bunun için icȃb eden tedȃbire tevessül edeceklerdir.

On birinci fırka Kumandanı

Miralay Refet

13 Mart 331

Geyikli’den

Numro 1026

Kale Seyyar Jandarma Tabur Kumandanlığı’na

On birinci fırka kumandanlığının 12/13 Mart 331 tarihte numrolu emri balȃya nısf edilmekle mündericȃtına tevfik-i hareket olunması.

Seyyȃr Jandarma Alay Kumandanı

ʻAli Rıza

13 Mart 331

Geyikli’den

İşbu fırka emri bölüklere tebliğ edilmekle beraber vazʻiyet yedi numrolu krokide olduğu gibi muhafaza edilmiş ve vazife kroki gibi ifȃ kılınmıştır.

Seyyȃr Jandarma Tabur Kumandanı

Vehbi

6 Mart 331

Ezine’den

Suret

1- Teyyȃrelerimiz düşmanınkinden şu ʻalȃmetlerle tefrik olunur: Düşman teyyȃreleri ma’idir. Yani satıh ve kanatları altında yüzmeğe mahsus sandallar, halbuki bizimkilerin altında tekerlekler mevcuttur. Bundan başka teyyȃrelerimizin alt satıhlarında siyah + haçı çizilmiştir. Düşman teyyȃrelerine ancak zȃbitin maʻrifetiyle endȃht ettiriliyor. Bu noktaya son derece ehemmiyet verilmelidir.

2- Cephane kollarıyla erzak kolları erzak almak üzere Çanakkale’ye seriʻan gideceklerdir. Yüklü erzak kolu var ise hamulesini boşaltacaklardır.

7 Mart 331

Geyikli’den

Numro 1000

Kale Seyyȃr Jandarma Tabur Kumandanlığı’na

On birinci fırka kumandanlığının Fi 6 Mart 331 tarihli ve 17 numrolu emirnamesi suret-i balȃya ihrȃc kılınmağla mucibince icȃbının ifȃsı

Seyyȃr Jandarma Alay Kumandanı

ʻAli Rıza

7 Mart 331

Geyikli Karyesi’nden

Numro 37

Balȃ-yı emir bölüklere ʻaynen ve zeylen tebliğ edilmiştir.

Seyyȃr Jandarma Tabur Kumandanı

Vehbi

21 Mart 331

Kalvert Çiftliğinden

1- Bugünden itibaren müretteb kolordu kumandanlığını derʻuhde eyledim. Müşterek düşmanımıza karşı bir Osmanlı kolordusu emir kumandasını deruhte etmekle müftehirim ve ümitvârlıkla kolordu dȃhilinde herkes mıntıkasını bütün vasî ve kudretiyle ifʻȃ edecektir.

İşbu emir kol ordu dȃhilinde bi’lcümle efrȃd ve zȃbitana tebliğ edilecektir.

3- Kol ordu karargȃhı Kalvert Çiftliği’ndedir.

Müretteb Kolordu Kumandanı

Weber

21 Mart 331

Pınarbaşı’ndan

Numro 354

Müretteb kolordu kumandanlığından şeref mevrûd emirnȃme sureti ʻaynen balȃya çıkarılmağla tamimen tebliğ olunur.

On Birinci Fırka Kumandanı

Miralay Rafet

21 Mart 331

Geyikli’den

Kale Seyyȃr Jandarma Tabur Kumandanlığı’na

Numro Husus 66 / ʻUmum 1054

Kolordu fırka kumandanlıklarının emirnȃme ve zeylnȃmesi suretleri bâlȃya naklen tebliğ olunur

Seyyȃr Jandarma Alay Kuamandanı

ʻAli Rıza

21 Mart 331

Geyikli’den

Numro 159

Müretteb kolordu kumandanlığından şeref mevrûd alay kumandanlığına tebliğ-i emirnȃme sureti zȃbitan ve efrȃda bera-yı taksim bölüklere ʻaynen ve zeylen tebliğ ettim.

Seyyȃr Jandarma Tabur Kumandanı

Vehbi

22 Mart 331

Geyikli Karyesi’nden

Numro 164

Tabur Emri

Birinci, İkinci, Üçüncü Bölük Kumandanlığına

1- Gece ve gündüz harekȃt için vuku’  Tabur merkezinin önündeki meydanlıkta bölükler karşılıklı olarak ictimâ’ edecekler. Büyük cȃmi önünde de süvari efrȃdıyla mükarib ahz-ı mevkî ederek emre müntazır bulunacaklardır.

2- Askerin işgal ettiği mağazanın üç yüz metre kadar garbında vücuda getirilmiş mahmûz ihtiyat siperleri mevcûd olduğu hȃlde zȃbitin bunlardan henüz bîgȃne bulundukları anlaşılmaktadır. Her bölük kumandanı mezkûr siperleri kendi takım kumandanlarına çavuşlarına göstereceği gibi lede’l-icȃb bu siperleri işgȃl için müstevirȃn gitmeği dahi öğreneceklerdir. Bu siperler ancak bir bölük istimȃya kȃfi derecede inşȃ edilmesine nazaran ihtiyȃcını tahdid suretiyle iki bölüğün kuvvetini istimȃya için siperler meydana getirilecek ve bu ʻameliyȃtta üçüncü bölük ifȃ eyleyecektir.

3- Merkezde bulunan bölükler toplu bulundukları hȃlde ekseriya dikkatini boş geçirdikleri ve dolayısıyla taʻlim ve terbiyesi mahdûd ve nispeten idmȃnsız bulunan efrȃdı ʻatıl bıraktıkları manzur oluyor. Şu mühim zamanda kazanılan her saat ve fırsattan istifâde ederek bölükler avcılık ve araziden istifade ki ve efrȃdının tanıması ve her hȃle karşı ……… mahsus temin etmesi nişangȃh tanzimini ve ufak kıtʻȃda manevralar icrâsıyla efrȃdın hareketlerini ve faaliyet ve maʻlumȃtını tezyide emr-i vücud etmeleri elzemdir. İleri karakolda efrȃd dahi sahil ile olan mesafelerini öğrenmek ve her yüz metrede bir işȃretler vazʻ etmek ve bunları kendilerini tebdile gelen kıtʻȃlara anlatmak ve nişangȃhların usul-u istiʻmalini öğrenmek ve siperleri işgȃl ettirerek siper dȃhilinde efrȃdın vukuʻa getirecekleri hataları tashih etmeleri kumandanları işittirmeli ve bombalar tevziʻ olunarak efrȃdın kȃbiliyet-i harbiyelerini tezyid etmeleri pek büyük faydaları intâc edecekleri cihetle hususȃt-ı mezkûreye nihȃyet-i ehemmiyet vermelerini bölük kumandalarının kemȃl-i ehemmiyetle bekler ve talep ederim.

Kale-i Sultaniye

Seyyȃr Jandarma Tabur

Kumandanı Vehbi

19 Mart 331

Gelibolu’dan

Numro 174

Ordu Emri

Bütün kıtaʻȃt düşman teyyȃrelerinin istikşȃfȃtına karşı kendilerini şimdiye kadar olduğundan daha fazla setr etmelidirler ve bunun için bütün çadır ve toplar dahi arabalar bile arazinin hȃline göre dal ve setr edilmiş bulunmalıdırlar.

Beşinci Ordu Kumandanı

Liman Von Sanders

25 Mart 331

Pınarbaşı’ndan

Numro 423

Beşinci Ordu Kumandanlığı’ndan mevrûd müretteb kolordu kumandanlığının mebȃliğ, iki numrolu ordu emri bȃlȃya ʻaynen çıkarılmış olmağla mündericȃtına tevfik-i hareket olunması ehemmiyetle talep olunur.

On Birinci Trablusgarp Fırkası Kumandanı

Miralay Rafet

26 Mart 331

Geyikli Karyesi’nden

Numro Husus 82/ ʻAded 1067

Kale Seyyȃr Jandarma Tabur Kumandanlığı’na

On Birinci Fırka Kumandanlığı’nın Fi 25 Mart 331 tarih 423 numrolu zeyliyle mebȃliğ beşinci ordu kumandanlığının emri ʻaynen çıkarılmıştır. İcra-yı icȃbı ehemmiyetle tebliğ olunur.

Seyyȃr Jandarma Alay Kumandanı

ʻAli Rıza

22 Mayıs 331

Kalvert Çiftliği’nden

Numro 99

Seyyȃr Jandarma Alay Kumandanlığı’na

1- Nizamiye yetmişinci alaydan bir tabur Kale-i Sultaniye seyyȃr jandarma taburunu değiştirecektir. Tabur kumandanı kendisine mıntıkayı teslim edecek nizamiye tabur kumandanına her bir neferȃt hakkında maʻlumȃt ve izȃhȃt verecektir. Kale-i Sultaniye taburu yeni tabura tamamıyla devr-i teslim yaptıktan sonra Geyikli’den toplanacak ve orada emre ȃmȃde bulunacaktır. Bu tabura eski İstanbul [hariç] Burnu’ndan Akçay İskelesine kadar [dahil] kadar sahil mıntıkasının tarassudu vazifesi verilecektir. Ma-mafih taburun ne zaman yeni mıntıkaya gireceği ayrıca emr olunacaktır. Bu mıntıkanın suret-i icrȃsı hakkındaki müte’âlatınızın bir kroki ile seri’an inbȃsı ve ayrıca oradaki telgraf ve telefon şebekesi hakkında da mevzi-î bir kroki irsȃli matlûbdur.

2- Karesi tabursa şimdiye kadarki mıntıkasına yani Kızıl Tepe [hariç] eski İstanbul’a kadar olan sahil tarassudu vazifesine devam edecek ve fakat birinci fırka emrine girecektir.

Asya Grubu ve Birinci Kol Ordu Kumandanı

Mirliva Mehmed ʻAli

23 Mayıs 331

Geyikli’den

Kale Seyyȃr Jandarma Tabur Kumandanlığı’na

Birinci Kolordu Kumandanlığı’nın Fi 22 Mayıs 331 tarih 99 numrolu emirnȃmesi bȃlȃya aynen ihrȃc kılınmış olmağla mucibince ifȃ-yı muȃmele olunması matlûbdur.

Seyyȃr Jandarma Alay Kumandanı

ʻAli Rıza

23 Mayıs 331

Kumburnu’ndan

Numro 641

Müfreze Kumandanı Fi 22 Mayıs 331 tarih 88 numrolu ve Asya Grubu Kumandanlığının Fi 22 Mayıs 331 tarih 99 numrolu bȃlȃda muharrer iki emri telefonla bölüklere tebliğ kılınarak sevklerin hazırlık ve tertibȃtı aldırılmış ve mıntıkayı teslim alacak yetmişinci alayın üçüncü taburu bölüklerini sevk ederek ileri karakol mıntıkası teslim edilmiş ve mezkur tabur kumandanıyla birlikte tekmil tabur mıntıkası keşf-i gezdirilerek siperler ve mevȃki-i mahalle vesa’ire gösterilerek teslimȃt bȃlȃca bir kıtaʻȃ kroki tabur kumandanına verilmiş ve mıntıkasına dair gelmiş olan evȃmir dahi bildirilerek tabur Geyikli’de ictima’ ederek emre ȃmȃde bulunmuştur.

Seyyȃr Jandarma Tabur

Kumandanı Vehbi

24/25 Mayıs 331

Geyikli’den

Kale Seyyȃr Jandarma Tabur Kumandanlığı’na

Düşman Seddülbahir ve Arıburnu’ndaki ʻaskeri tebdil ve orada bir kısım ʻaskeri gemilerine aldıklarını yarın bu mıntıkaya bir taʻarruz ihtimȃli bulunduğu kol ordu kumandanlığından bildirildiğinden birinci fırkaca tertibȃt ittihȃzıyla şimdi bir tabur piyȃde ve bir topçu bataryası Geyikli’ye gelmek üzere yola çıkarılmıştır. Şȃyed bir vukuʻȃt zuhûr ederse kemâl-i evvel Büyük Beşige’nin müdȃfaʻȃsına son derece gayret edilmesi lazım geldiğinden taburunuzun köy içinde dağınık bulunan kıtaʻȃlarınıza keyfiyeti tebliğ ve gȃyet müteyakkız bulunması temin eylemeniz beyȃn olunur.

Seyyȃr Jandarma Alay Kumandanı

ʻAli Rıza

24/25 Mayıs 331

Geyikli’den

Numro 618

Beşige’ye gerek taʻarruz vukuʻunda vesair fevkȃlʻȃde hȃl zuhurûnda tecemmüʻ mahalinde mefȃze ilerisinde hazır edilmiş olan mahal-i mahfuzlar olduğu ve ilk ictima-i mahale tabur mevziʻ? önündeki meydanlık olacağı ve efrȃdın cephȃne ve eşyalarının toplu bulunması ve bölük kumandanları dȃhil olduğu hȃlde bu gece numro sırasıyla bir bölük kumandanı her bir takım zȃbitinin uyanık bulunması ve iki saatte bir nöbetler teslim edilmesinin ve bir hȃl zuhurunda derhȃl tarafıma maʻlumȃt verilmesi emre zeylen bölüklere tebliğ ettim.

Kale Seyyȃr Jandarma Tabur Kumandanı

Vehbi

25 Mayıs 331

Kalvert Çiftliği’nden

Seyyȃr Jandarma Alay Kumandanlığı’na

1- Kale-i Sultaniye Jandarma Taburu’nun eski İstanbul Burnu’ndan [hariç] Akçay İskelesi’ne kadar [dȃhil] sahil tarassudu hakkındaki kroki ve tertibȃt muvȃfıktır. Tabur kumandanı Tavaklı’da siz Ayvacık’ta bulunacaksınız.

2- Bu emri alır almaz Çanakkale Jandarma Taburu yeni sahil muhȃfazası mıntıkasına gönderilecektir. Postaların ikȃme eylediği ve sahil muhȃfazasının tamamıyla teslim alındığı grup kumandanlığına bildirilecektir.

3- Alacağınız haberlerin hülȃsası tarafınızdan her güne kable’z-zuhur saat on ve öğleden sonra saat yedide gurup kumandanlığına bildirilecektir. Bu zaman her hȃlde bir haber verilecek yeni bir şey olmasa bile yeni bir şey olmadığı bildirilecektir. Mühim haberler derhȃl bildirilecektir.

4- Her postada bir kontrol defteri bulunacak ve postaları devr ve teftiş eden zȃbitan ne gün ve hangi saatte teftiş ettiklerini kayıd edeceklerdir.

Asya Grubu Kumandanı

Mirliva Mehmed ʻAli

25 Mayıs 331

Geyikli’den

Kale Seyyȃr Jandarma Tabur Kumandanlığı’na

Numro 246

Asya Grubu Kumandanlığı’nın fi 25 Mayıs 331 tarih ve 154 numrolu emirnȃme sureti bȃlȃya ʻaynen çıkarılmıştır. Mucibince icrȃsı icȃbı tevzi olunur.

Kale Seyyȃr Jandarma Alay Kumandanı

ʻAli Rıza

25 Mayıs 331

Geyikli’den

Bȃlȃ-yı emre zeyl olarak bölüklere tabur emri

Numro 621

1- Tabur eski İstanbul Burnu’ndan [hȃriç] Akçay İskelesi’ne [dȃhil] olmak üzere sahil mıntıkasını tarassud ve muhafazasıyla mükellef olduğunun mıntıkanın hemen işgȃli alay kumandanlığının fi 25 Mayıs 331 tarih 246 numrolu zeyliyle alınan Asya Grubu Kumandanlığı’nın fi 25 Mayıs 331 tarih ve 154 numrolu emrinde beyȃn buyurulmağla bölüklerin ahz edecekleri tertibȃt ve işgȃl edecekleri mıntıkalar ber-vech-i zir beyȃn olunur.

3 Haziran 331

Tavaklı’dan

Babakale açıklarında Edremid Ilıca İskelesi’ne gitmiş olan bir torpido bir cehȃr yek kadar iskeleye hafif surette endȃht ederek Midilli’ye doğru gitmiş hiçbir zarar ifȃʻ etmemiştir. Vukuʻȃt ba-rapor alaya ʻarz edilmiştir.

Seyyȃr Jandarma Tabur Kumandanı

Vehbi

4 Haziran 331

Tavaklı’dan

Babakale civarında bir İngiliz torpidosu Akçay İskelesi önlerine gelerek Zeytunlu çayında bulunan kayıklarla Akçay İskelesi’ne karşı yirmi dakika ateş ederek Midilli’ye gitmiştir. Orada bulunan postaya ve ahaliye hiçbir zȃiyʻȃt vermeğe muvaffak olamadığı gibi zarar da olmamıştır. Keyfiyet ba-rapor alaya ʻarz edilmiştir.

Seyyȃr Jandarma Tabur Kumandanı Vehbi

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.